Isländska vulkaner kan ställa till det. Delar av Berättarfestivalens styrgrupp har suttit fast i Stockholm och nu får vi också veta att biskop Hans Stiglund sitter fast på en flygplats i Turkiet. Det innebär att han inte kommer att hinna hem och medverka i det planerade samtalet om skuld, skam och förlåtelse som skulle ske på Stiftsgården kl 14.30 måndag 19 april.

Mot vulkaner hjälper ej ens kyrkans makt, men vi jobbar på att hitta en alternativ lösning på den planerade samtalet.