Organisation
Berättarfestivalen är ett samverkansprojekt mellan olika aktörer som vill utveckla berättandets roll i vardagen. Initiativtagare och huvudarrangörer till festivalen är: Kultur Skellefteå, Skellefteå Museum och Västerbottensteatern. Inför Berättarfestivalen 2010 har också ett samarbete med Västerbottens museum inletts.

Huvudfinansiärer för festivalen är Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting. Festivalen 2009 genomfördes med stöd även från Umeå2014 och Kulturrådet. Förprojekteringsarbetet inför 2010har genomförts  med ekonomiskt stöd av Framtidens kultur.

De tre huvudaktörerna står som arrangörer för många av programpunkterna, men här finns också många andra aktörer som studieförbund, föreningar, skolor, caféer, folkhögskolor,  bokhandel, bibliotek med flera.

Långsiktiga mål
Berättarfestivalen är en del i det långsiktiga arbetet på att utveckla och stärka berättandet i regionen.

Den långsiktiga målet är att uppnå följande till år 2014:

• Begreppet Västerbotten – Berättarnas län är känt i hela Sverige liksom att Skellefteå är Berättarnas stad

• Skellefteå internationella berättarfestival är en globalt respekterad mötesplats för berättare och berättarkonst

• Det har skapats flera nya arenor för det muntliga berättandet i Västerbotten

• Berättandet används för att förmedla och utveckla det västerbottniska kulturarvet

• Norrlands kultur- och turistutbud är rikare tack vare berättandet

• Det har byggts nya samverkansformer mellan kulturinstitutionerna och andra aktörer