You are currently browsing the tag archive for the ‘biskop Hans’ tag.

Som tidigare rapporterats kan inte biskop Hans Stiglund medverka vid samtalet på Stiftsgården måndag 19 april kl 14.30. Orsaken är flygsituationen i Europa. Biskopen ersätts av Ulla-Lena Bäckman som med kort varsel kunde ta på sig uppdraget. Ulla-Lena har varit kyrkoherde i Nederluleå församling och före det var hon bl a biskopens  adjutant i flera år och reste och arbetade mycket nära honom så vi är övertygade om att hon blir en bra ersättare. Idag arbetar hon som stiftsadjunkt på Själavårdscentrum och som kaplan för Stiftsgården. Hon har också arbetat utomlands för Svenska kyrkan i utlandet bl a i New York. (Foto: Anders Alm)

Biskop Hans Stiglund medverkar på måndag 19/4 i ett samtal på temat skuld, skam och förlåtelse. Det är nu också klart att en av hans samtalspartners blir författarinnan Anita Salomonsson, ursprungligen från författarbyn Hjoggböle, aktuell med en ny bok som bland annat handlar om funderingar kring just  samtalstemat.

”Skam är något som finns hos alla människor men som vi sällan pratar om. Det påverkar individer och grupper och av det skälet är  det vara viktigt att göra synligt hur det påverkar.” Det säger den tredje deltagaren i samtalet, Lennart Kågström. Vill ni lyssna till denna intressanta diskussion så notera i kalendern måndag 19/4 kl 14.30 på Stiftsgården.