You are currently browsing the tag archive for the ‘Stiftsgården’ tag.

Som tidigare rapporterats kan inte biskop Hans Stiglund medverka vid samtalet på Stiftsgården måndag 19 april kl 14.30. Orsaken är flygsituationen i Europa. Biskopen ersätts av Ulla-Lena Bäckman som med kort varsel kunde ta på sig uppdraget. Ulla-Lena har varit kyrkoherde i Nederluleå församling och före det var hon bl a biskopens  adjutant i flera år och reste och arbetade mycket nära honom så vi är övertygade om att hon blir en bra ersättare. Idag arbetar hon som stiftsadjunkt på Själavårdscentrum och som kaplan för Stiftsgården. Hon har också arbetat utomlands för Svenska kyrkan i utlandet bl a i New York. (Foto: Anders Alm)